in

Parteneri in Cluj

1. Structuri MEN -Cluj

1.1. Casa Corpului Didactic Cluj Napoca
1.2. Inspectoratul scolar judetean Cluj

2. Universitati si structuri scolare :

2.1. Academiile CISCO locale
2.2. Alte institutii din categorie

3. Structuri educationale non-profit

4. Firme din domeniul tehnologiei informatiei (TI)

4.1.Brinel Computers (puncte de informare-distribuire -documentare-consultanta ThinkQuestCluj-Napoca)